Skip links
נוסעים
הצעת מחיר
הירשם

ביטוח נסיעות World Travel

:חוזה ביטוח זה תקף לתקופה של עד שנה, הבה נתחיל בהגדרת משך הזמן ותאריך ההתחלה הרצוי של החוזה

תאריך התחלת החוזה :


מידע של המבוטח הראשי

רשימת מבוטחים

מבוטח מס{{index+1}} - מחיר:[[personne--devis-pp]]€

יש לכתוב את הפרטים באנגלית כפי שהם מופיעים בדרכון


הוסף מבוטח

מחיר ביטוח הנסיעות שלך : [devis-st] € כולל מע"מ

בדוק את המידע

כדי לאשר את הצעת המחיר שלך ולקבל את אישור הביטוח שלך, אנא בדוק את המידע להלן ולחץ על "הבא" כדי להמשיך :

מבוטח
תאריך לידה
מחיר
[[personne--nom]], [[personne--prenom]]
[[personne--date-naiss]]
[[personne--devis-pp]] € כולל מע"מ

סכום כולל של [devis-st] € כולל מע"מ לתשלום באמצעות כרטיס אשראי

ביטוח נסיעות World Travel לתקופה שבין
[date-depart] עד [date-fin] מ [provenance_pays] ל[destination_pays]

מידע על המבוטח

(איש קשר לפניות עבור כל התכתובות)

זכרנקבה


MondialCare.eu 

זקוק לעזרה ?
צור קשר עם הצוות שלנו

+33.1.82.83.56.26

היועצים שלנו זמינים
בין השעות 9:30 בבוקר עד 7:30 בערב (שעון פריז),
בימי שני עד שישי

תנאים והגבלות
טבלת הטבות
מסמך מידע (IPID)
(english) שאלות נפוצות