Skip links

Validity Check

Geldigheidscontrole

MONDIALCARE stelt u in staat om de authenticiteit van een aan u verzonden verzekeringscertificaat te verifiëren.

Kopieer alleen het contract- of certificaatnummer en controleer direct of de verzekerde nog onder onze reisverzekering valt.