MondialCare Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 23/01/2020

reisverzekering mondialcare gegevensbescherming mondialcare cover

Presentatie van de maatschappij, de website en het toepassingsgebied

De website MondialCare, te raadplegen via het adres www.mondialcare.eu, wordt uitgegeven door de maatschappij AGIS SAS onder de handelsnaam MondialCare.

 • Verzekeringsmakelaar, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 250.000
 • Hoofdkantoor: 33 avenue Victor Hugo 75116 PARIS, Frankrijk
 • RCS-nummer (SIREN): 524 120 409
 • SIRET-nummer: 524 120 409 00023
 • APE-code: 6622Z
 • Intracommunautair TVA-nummer: FR 66 524120409
 • Financiële waarborg en verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid in overeenstemming met artikel L.512-6 en L.512-7 van de Code des Assurances
 • Ingeschreven in het Orias Nr. 10057380 (https://www.orias.fr)

De hoofdredacteur is de heer Yves GANANSIA

De hostingprovider is OVH:

 • OVH, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 500.000
 • Hoofdkantoor: 140 quai du Sartel, 59100 Roubaix, Frankrijk
 • RCS-nummer: Roubaix-Tourcoing 424 761 419
 • SIRET-nummer: 424 761 419 00011
 • APE-code: 721Z
 • TVA-nummer : FR22 424 761 419

MondialCare is een verzekeringsmakelaar, en daarom biedt MondialCare gebruikers een service om online verzekeringen af te sluiten en informatie over deze verzekeringen.

MondialCare verleent zijn diensten aan de gebruiker op voorwaarde dat de gebruiker ermee instemt zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden, die MondialCare op elk moment kan wijzigen. We adviseren de gebruiker dus om regelmatig de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen, die altijd beschikbaar zijn op de website MondialCare.eu

Gebruiksvoorwaarden van de website MondialCare.eu

Eigendom:

De website en de inhoud ervan zijn wettelijk beschermd op grond van de literaire en artistieke eigendom en de intellectuele eigendom.

Het is internetgebruikers verboden de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren, behalve voor eigen gebruik en tenzij specifiek toestemming is verleend.

Alle rechten voorbehouden.

Geldigheid van de informatie:

De informatie op deze website dient voor informatiedoeleinden en is algemeen van aard. Deze mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande controles door de internetgebruiker.

MondialCare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van het gebruik, de raadpleging en interpretatie van de verstrekte informatie, noch voor de wijziging van bestuurlijke en juridische bepalingen na de publicatie ervan.

De inhoud van commerciële aanbiedingen kan zonder voorafgaande kennisgeving door MondialCare worden gewijzigd

Koppelingen tussen websites:

MondialCare biedt koppelingen naar externe websites aan. MondialCare kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites.

Voor elke koppeling vanaf een externe website naar de website MondialCare.eu is voorafgaande toestemming van MondialCare vereist.

Toepassingsgebied:

Bij het afsluiten van een verzekering via de website MondialCare.eu wordt een geldig contract tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij gegenereerd, waarop de algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

Hoewel MondialCare wereldwijd beschikbaar is, zijn de contracten en diensten op deze website niet voor iedereen bedoeld. Voor alle verzekeringscontracten gelden beperkingen. Deze worden vermeld bij het afsluiten van de verzekering en in de algemene voorwaarden van de contracten, die op elk moment te raadplegen zijn op de website.

De bepalingen voor elk aanbod staan beschreven in de diensten- en productbeschrijvingen op de website. Bij het afsluiten van een verzekering moet u altijd bevestigen dat u alle algemene voorwaarden van het contract hebt gelezen, begrepen en aanvaard (definities, dekkingsbedragen en -limieten, uitsluitingen, procedure in geval van schade).

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen de verzekeringen op MondialCare.eu afsluiten

Fotoverantwoording:

The images used on www.mondialcare.eu are from www.freepik.com where they were downloaded and adapted to our media. Credits :

@pikisuperstar @freepik @luckycreative @ddy_setya @bayuprahara @xvector @alexdndz @rocketpixel @elizaliv @pch.vector @user2735621 @macrovector @teravector @wowcat @vectorpocket @studiogstock @unitonevector @mangsaabguru

Veiligheid van online inschrijvingen:

Onze server is beveiligd. De vennootschap DALENYS van Natixis Payments waarborgt de betrouwbaarheid en veiligheid van de financiële transacties die via onze website worden uitgevoerd. De software van deze vennootschap versleutelt alle persoonsgegevens die onmisbaar zijn voor de betaling op het moment dat ze worden ingevoerd. Tijdens hun eenmalige overdracht via het internet kunnen ze niet door derden worden gelezen.

U kunt, als u daar de voorkeur aan geeft, uw bankgegevens altijd telefonisch aan ons doorgeven en uw verzekering door middel van bankoverschrijving betalen.

Wij houden ons aan strikte veiligheidsprocedures ten aanzien van de opslag en verspreiding van informatie die u aan ons heeft verstrekt om toegang door onbevoegden te voorkomen. Hier vindt u alle informatie over ons privacybeleidde.

Gebruik van cookies:

Onze website gebruikt cookies voor:

 • uw gebruiksgemak (sessiebeheer)
 • het samenstellen van bezoekersstatistieken (Google Analytics)

Termijn om af te zien van aankoop:

Verkoop op afstand

Bij verkoop op afstand voorziet artikel L112-2-1 van de Code des Assurance onder bepaalde omstandigheden in het recht om binnen 14 dagen om af te zien van de aankoop. Wanneer dit recht van toepassing is, moet een ondertekend schrijven met ontvangstbevestiging naar MondialCare worden verzonden, waarin het volgende staat: “(…) Op (datum) … heb ik de verzekering … afgesloten en een totale premie van … euro betaald. Mijn polisnummer is … . Bij dezen wil ik gebruikmaken van mijn recht om af te zien van de aankoop. (…)”

Meerdere verzekeringen

We verzoeken u te controleren of u geen bestaande verzekering hebt die dekking verleent voor een risico dat uw nieuwe verzekering ook dekt. Als dit het geval is, hebt u vanaf de dag van afsluiten van de verzekering veertien (kalender)dagen de tijd om van uw nieuwe contract af zien, zonder kosten of boete, als aan de volgende voorwaarden is voldaan :

– u hebt deze verzekering voor niet-beroepsdoeleinden afgesloten;
– de verzekering is een aanvulling op de aankoop van een goed of dienst, verkocht door een leverancier;
– u bewijst dat u al bent gedekt voor een van de risico’s waarvoor deze nieuwe verzekering dekking verleent;
– de verzekering waarvan u wilt afzien is niet volledig ten uitvoer gelegd;
– u hebt geen schadegeval ingediend waarvoor deze verzekering dekking biedt.

In dit geval kunt u uw recht om van de verzekering af te zien uitoefenen middels een brief of andere duurzame gegevensdrager die u verstuurt naar onze Klantenservice, vergezeld van een document dat bewijst dat u bent gedekt voor een van de risico’s waarvoor de nieuwe verzekering dekking verleent. We zijn verplicht de betaalde premie aan u terug te betalen binnen dertig dagen nadat u van de verzekering hebt afgezien.
Wilt u uw verzekering annuleren, maar voldoet u niet aan alle bovenstaande voorwaarden, controleer dan de voorwaarden voor opzegging in uw contract.

Annulering of wijziging na afsluiten van de verzekering:

Bij annulering of wijziging vóór de ingangsdatum: bij elke annulering of wijziging van het verzekeringscontract (naam, datum, bestemming, opties, ingangsdatum van de dekking enz.) behoudt MondialCare zich het recht voor kosten in rekening te brengen.

Bij annulering of wijziging na de ingangsdatum: de betaalde premie wordt volledig ingehouden, er wordt niets terugbetaald.

Klachten en bemiddeling:

Overeenkomstig de wetgeving stellen wij een klachtenprocedure aan onze verzekerden ter beschikking.

We doen er alles aan om onze verzekerden tevreden te stellen, maar misschien bent u een andere mening toegedaan.

Overeenkomstig de wetgeving (Code des Assurances) handelen wij klachten zorgvuldig af. Stuur uw klacht per post naar onze maatschappij of gebruik ons e-mailadres: [email protected]

We geven binnen twee weken antwoord. Als u daarna nog niet tevreden bent, kunt ook contact opnemen met La Médication de l’Assurance.

De website is http://www.mediation-assurance.org Per post: La Médiation de l’Assurance / TSA 50110 / 75441 Paris cedex 09, Frankrijk.

ACPR – Toezichthoudend orgaan:

Net als alle verzekeringsmakelaars staan AGIS SAS en haar merk MondialCare onder toezicht van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

De ACPR is verbonden aan de Banque de France. De ACPR is te bereiken op het volgende adres:

ACPR – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Tel : 01 49 95 40 00 – www.acpr.banque-france.fr