FAQ: Veelgestelde vragen !

reisverzekering mondialcare faq cover

Hebt u advies of informatie over een reisverzekering nodig? Dat komt goed uit: als makelaar die gespecialiseerd is in reisverzekeringen houdt MondialCare van eenvoudig taalgebruik en duidelijke voorbeelden! Daarom hebben we de antwoorden op al uw vragen vertaald in gewonemensentaal (geen verzekeringsjargon). We doen er alles aan om op alles op een toegankelijke manier uit te leggen, zonder sterretjes bij alle zinnen en zonder kromme definities.

Let op: wij zijn verantwoordelijk voor wat we zeggen, maar niet voor wat u begrijpt!

Neem bij twijfel gerust contact op met onze adviseurs op het nummer +33 1 82 83 56 26. Het is belangrijk dat u goed begrijpt waarvoor u verzekerd bent, maar vooral waarvoor u niet verzekerd bent!

Dit zijn de vragen die het vaakst worden gesteld aan onze adviseurs:

Een arts is 24/7 beschikbaar in uw taal via een online telegeneeskunde consultatie binnen het uur met diagnose, voorschrift en toegang tot een specialist indien nodig. Log in op uw Mondialcare-ruimte, voer uw e-mailadres in, de identificatiegegevens worden u toegestuurd en u kunt een afspraak plannen met de specialist van uw keuze in de taal van uw voorkeur.

Zoek een dokter in de buurt:

Via het netwerk van beschikbare artsen kunt u de dichtstbijzijnde zorgverlener geoloceren.

Hulp bij repatriëring :

Bij een ongeval tijdens uw reis kunt u rekenen op de tussenkomst van een medisch team, 24 uur per dag, 7 dagen per week, om u de nodige zorg te verlenen en u te repatriëren naar uw land van verblijf.

Noodopname:

Wanneer dringende bijstand of ziekenhuisopname vereist is, moet de verzekerde (of een persoon die in zijn/haar naam optreedt) onmiddellijk contact opnemen met GROUPAMA ASSISTANCE op +33 1 55 98 57 35 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar) onder vermelding van de referentie van het contract. GROUPAMA ASSISTANCE zal een referentienummer toekennen voor het schadegeval.

MEDISCHE ZORG :

Bij een ongeval met dringende ziekenhuisopname kunnen medische kosten worden voorgeschoten na het bellen van onze spoedlijn op +33 1 45 16 84 90.

REEDS BESTAANDE VOORWAARDEN :

Elke bekende medische aandoening, al dan niet gediagnosticeerd, die bestond vóór de ingangsdatum van de polis is niet gedekt. Al onze reisverzekeringen dekken geen reeds bestaande medische aandoeningen en de gevolgen daarvan, behalve de expatriatiepolis die u hier kunt kopen.

ANNULERINGSKOSTEN :

Bij elke annulering houdt Mondialcare een bedrag van 25€ in op het totale bedrag dat per contract is uitgegeven. De rest wordt teruggestort op de creditcard die voor de betaling is gebruikt.

CONTRACTUITSTEL :

Als u verhinderd bent of uw reis annuleert, is het mogelijk uw verzekeringstegoed een jaar lang te behouden en te gebruiken voor uw volgende reis. Informeer ons voor de ingangsdatum van uw polis.

VERANDERING VAN DATA :

Het is mogelijk uw data kosteloos te wijzigen vanaf uw Mondialcare-ruimte tot 48 uur voor de ingangsdatum van uw contract.

Voor of tijdens uw reis kan zich altijd een probleem voordoen. Om u niet onbeschermd te voelen, u te laten verzorgen door deskundige professionals en geen geld te verliezen, is het sterk aan te raden een reisverzekering af te sluiten.

Dit zijn de belangrijkste voordelen die u vindt in de polissen die wij aanbieden:

Assistentie voor repatriëring :

De verzekeringsmaatschappij organiseert en bekostigt uw repatriëring om gezondheidsredenen naar uw woonplaats, en vergoedt de medische kosten en kosten voor ziekenhuisopname die in het buitenland zijn gemaakt.

Annuleringsverzekering :

Sommige oorzaken kunnen leiden tot annulering van het verblijf (zwangerschapscomplicaties, ziekte enz.).

Bagageverzekering:

Verlies en diefstal van bagage komen vaak voor, onze dekkingen beschermen u tegen deze incidenten.

Vervroegde terugkeer :

U kunt genoodzaakt zijn uw vakantie af te breken vanwege ziekte van een familielid. Onze verzekering vergoedt uw kosten als u vroegtijdig moet terugkeren.

Onderbreking van het verblijf:

Bij repatriëring worden de niet-gebruikte vooruitbetaalde diensten op land vergoed (bijv. hotelovernachtingen, sportcursus, autohuur enzovoorts.).

Rechtsbijstand:

Bij problemen met justitie in het buitenland schiet de verzekering de strafrechtelijke borg voor en vergoedt de kosten van de advocaat, tot aan het bedrag dat in de algemene voorwaarden staat.

U kunt een reisverzekering afsluiten tot de dag voor uw vertrek, behalve verzekeringen met een annuleringsdekking.

Als u een verzekering met annuleringsdekking wilt afsluiten, moet u deze afsluiten voordat de annuleringskosten die de reisorganisator rekent van kracht worden.

De annuleringsboete die de reisorganisator toepast, is het bedrag dat niet wordt terugbetaald wanneer u uw reis annuleert.

Simpel gezegd: hoe dichterbij de vertrekdatum ligt, des te minder betaalt de reisorganisator terug. Bij aankoop via online reisbureaus en bij vliegtickets is de boete bij aankoop direct 100%.

Dus als 5 minuten na aankoop blijkt dat u niet kunt reizen, verliest u alles wat u hebt betaald.

Wanneer u een reisverzekering afsluit, kunt u de kosten die de reisorganisator in rekening brengt vergoed krijgen.

Vertrekt u een aantal maanden naar het buitenland voor een avontuur, om vakantie te vieren, te studeren, stage te lopen of te werken in het kader van een Working Holiday Visum?

U moet dan een ziektekostenverzekering afsluiten (assistentie voor repatriëring en medische kosten) voor de volledige duur van uw verblijf.

Als u Frankrijk voor een reis van meer dan 90 dagen verlaat, bent u namelijk niet meer gedekt door de Franse sociale zekerheid of uw zorgverzekering. Medische kosten kunnen in het buitenland soms erg hoog zijn. Bovendien zijn de dekkingen van creditcards en klassieke reisverzekeringen beperkt tot reizen van minder dan 90 dagen.

Het is dus sterk aan te raden een speciale ziektekostenverzekering voor langdurige reizen af te sluiten, die het volgende bekostigt of vergoedt:

  • Medische kosten en kosten van ziekenhuisopname
  • Kosten van dringende tandheelkundige zorg
  • Repatriëring om gezondheidsredenen
  • Assistentie (zoek- en reddingskosten, vervroegde terugkeer, vergoeding van het ticket en de verblijfskosten van een familielid bij ziekenhuisopname van de verzekerde, voorschieten van geld, enz.)
  • Bagage
  • Wettelijke aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand (voorschot strafrechtelijke borg en kosten van de advocaat)
  • Uitkering na een ongeval

De beslissing over een repatriëring om gezondheidsredenen kan uitsluitend worden genomen door het medische assistentieteam van de verzekeringsmaatschappij. Deze organiseert en betaalt de kosten van de repatriëring om gezondheidsredenen.

Als u assistentie of een ziekenhuisopname nodig hebt, bent u verplicht zo snel mogelijk contact op te nemen met de assistentiedienst die is vermeld in uw Algemene Voorwaarden – Informatienota.

De assistentiedienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. U ontvangt de nodige contactgegevens bij het afsluiten van de verzekering.

Let op: als u op eigen gelegenheid terugkomt zonder toestemming van de verzekeringsmaatschappij, worden uw kosten niet vergoed

Als ik een ongeval krijg of ziek word in het buitenland, wie betaalt dan de medische kosten? Dit is een goede vraag, en het antwoord hangt af van de gekozen reisverzekeringsformule:

Voor reizen van minder dan 90 dagen:

Reisverzekeringsmaatschappijen bieden alleen een dekking als aanvulling op die van de zorgverzekering.

U moet medische kosten dus eerst laten vergoeden door de zorgverzekering. De verzekeringsmaatschappij neemt het stokje over om alle kosten te vergoeden die niet onder de zorgverzekering vallen. Als de zorgverzekering waarbij u bent aangesloten de door u gemaakte medische kosten niet op zich neemt, vergoedt de verzekeringsmaatschappij deze kosten tot aan de dekkingslimiet die is vermeld in de algemene voorwaarden.

Soms is het mogelijk om een voorschot (of rechtstreekse betaling) van de verzekeringsmaatschappij te ontvangen om de kosten van een ziekenhuisopname te betalen.

Voor reizen van meer dan 90 dagen:

Voor reizen van meer dan 90 dagen bieden we reisverzekeringsformules die medische kosten vanaf de eerste euro vergoeden. In dit geval betaalt de verzekering de factuur, zonder dat u een beroep hoeft te doen op uw zorgverzekering (tot aan de dekkingslimieten die zijn vermeld in de algemene voorwaarden van uw contract).

Als u besmet raakt met Covid-19, worden al uw medische kosten gedekt.

U moet onmiddellijk onze schadeafdeling informeren ([email protected] / +331 82 83 56 26), zij zullen u begeleiden bij de terugbetalingsprocedure.

In geval van quarantaine, wanneer de verzekerde positief is en niet kan terugkeren naar het land van vertrek, dekt de Mondialcare World Travel verzekering de verzekerde tot 1000€ gedurende tien dagen (tot 100€/dag).

Bel in geval van nood of repatriëring de noodlijn die op uw verzekeringsbewijs staat vermeld.

Voor alle andere kosten kunt u een claim indienen via uw Mondialcare-klantenruimte.

Logins worden naar u gemaild samen met al uw polisdocumenten en een gids om u door het proces te leiden.

Deze beslissing wordt uitsluitend genomen door het medische bijstandsteam van de verzekeringsmaatschappij. Het team organiseert en betaalt de repatriëringskosten.

Mocht hulp of ziekenhuisopname nodig zijn, dan is het noodzakelijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met het hulpverleningsplatform. Het bijstandsplatform is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Hun contactgegevens werden u bij de inschrijving gemaild.

Pas op: Als u op eigen houtje en zonder voorafgaande goedkeuring van de verzekering naar huis gaat, wordt u niet vergoed.

Onder ‘noodgeval’ verstaan we een ziekenhuisopname van meer dan 24 uur maar ook het overlijden of de onvoorziene ziekenhuisopname om ernstige redenen van een familielid.

In dat geval, MOET u zo snel mogelijk het assistentiecentrum bellen. Hun telefoonnummer staat op uw certificaat, zodat de verzekeraar de situatie kan regelen.

We hebben gekozen voor eenvoud: payment is done online by credit card u betaalt online via een creditcard; net als bij alle online winkels.

Het is niet alleen simpel, maar ook veilig: de betalingsprocedure is beveiligd. Zodra u hebt betaald, ontvangt u uw verzekeringsdocumenten onmiddellijk per e-mail.

Simpel, snel en efficiënt!

Dat is heel eenvoudig! U kunt uw verzekering in een paar klikken afsluiten op onze website.

We vragen niet om bewijsstukken of medische vragenlijsten. Er kan echter wel om deze documenten worden gevraagd als u een schadegeval meldt (bijv. vliegticket, kopie van het visum, enz.).

U betaalt via creditcard en de betaling is uiteraard beveiligd.

Zodra u hebt betaald, ontvangt u uw verzekeringscontract onmiddellijk per e-mail,evenals de documenten die nodig zijn voor uw reis (zoals het inschrijfdocument en het verzekeringsbewijs).

Simpel, snel en efficiënt!

Tip: stuur een kopie van de e-mail ter bevestiging van uw verzekering naar een vriend of familielid voordat u vertrekt. Twee weten immers meer dan één!

Sommige landen eisen een bewijs van reisverzekering toont om een visum te krijgen.

Wanneer u online een van onze verzekeringen afsluit, sturen we u het verzekeringsbewijs automatisch per e-mail toe, U hoeft er dus niet om te vragen!

Behalve een Franstalige versie ontvangt u ook een Engelstalige en Spaanstalige versie van het verzekeringsbewijs.

Let op de datums … Sommige ambassades stellen zeer specifieke eisen aan verzekeringsbewijzen. Dit geldt met name voor Rusland, China en Algerije. Ze vragen om u om een reisverzekeringsbewijs dat de exacte datums van uw visumaanvraag vermeldt. Neem in dit geval per e-mail contact met ons op en laat ons weten welke datums en bestemming op uw verzekeringsbewijs moeten staan.

Als u een origineel verzekeringsbewijs nodig hebt, sturen we het u op verzoek per post toe. Let op: voor Rusland heeft de ambassade het originele verzekeringsbewijs nodig, afgedrukt op het briefhoofd van de verzekeringsmaatschappij. De e-mailversie volstaat niet. Wij kunnen er snel een regelen, neem contact met ons op.

De tarieven van onze verzekeringen staan op de website en zijn dus volledig transparant.

Als u een offerte wilt ontvangen, kunt er gemakkelijk een aanvragen.

Wanneer u op de presentatiepagina van een reisverzekering bent, klikt u op “online registreren”.

Beantwoord daarna enkele vragen over uw reis en krijg onmiddellijk het tarief te zien.

Als het aanbod passend voor u is, kunt u de verzekering online afsluiten en per creditcard betalen. U ontvangt uw contract direct per e-mail.

Als u de verzekering later wilt afsluiten, kunt u de offerte naar uw e-mailadres laten verzenden.

Het verlengen van uw verzekering gaat snel en gemakkelijk!

Log in op onze website en sluit een nieuwe online verzekering af, waarbij u uw nieuwe verzekeringsdatums opgeeft.

Zodra uw inschrijving is bevestigd, ontvangt u per e-mail (net als bij uw eerste verzekering) het verzekeringscontract en de verschillende bewijsdocumenten behorende bij uw nieuwe verzekering.

Let op dat er geen onderbreking van de dekking is tussen het eerste en tweede contract. Als u medische kosten maakt en de ziekte ontstaat voordat het tweede contract van kracht wordt, zal de verzekeraar de kosten niet vergoeden.

Hebt u een verzekering bij ons afgesloten en is uw reis uitgesteld of geannuleerd? We betalen de verzekeringspremie volledig terug, na aftrek van de administratiekosten.

U moet ons 48 uur voor de vertrekdatum van uw contract op de hoogte brengen.